Τροφή για σκέψη: Διατροφικές οδηγίες για υγεία του εγκεφάλου

Καθώς γερνάμε μπορεί να παρατηρήσουμε ήπιες αλλαγές στη μνήμη και στη συγκέντρωση. Υπάρχουν όμως απλές ενέργειες που μπορεί ο καθένας από εμάς να κάνει για να διατηρήσει την υγεία του εγκεφάλου μας, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης της υγιεινής διατροφής, της συστηματικής άσκησης και της επάρκειας ύπνου. Πιο κάτω παραθέτουμε απλές οδηγίες που δημιουργήσαμε με την ομάδα του Αμερικανικού Συνδέσμου Ιατρικής Αποκατάστασης (American Congress of Rehabilitation Medicine) και δημοσιεύσαμε στο επιστημονικό περιοδικό Archives in Physical Medicine and Rehabilitation (Philippou E et al (2019) Arch Phys Med Rehabil. 2019 Mar 11 [Epub ahead of print]. Γενικές Διατροφικές Οδηγίες για υγεία του εγκεφάλο

Αττικής 3

 2027 Στρόβολος,  

Λευκωσία, 

Κύπρος

Δρ Έλενα Φιλίππου

Κλινική Διαιτολόγος

Τηλ: +357 99611272

© 2017 by Elena Philippou

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon